องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thนายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ


นายภูดิษ ประกอบการ
ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
นางสาวภัคฐิฬ์ชา เถาจันทร์ต๊ะ
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดอยจอมจิกจ้อง
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดอยจอมจิกจ้อง

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ »


  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561


  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ »


  รดน้ำดำหัวนายก อบต.

  วันที่ 19 เมษายน 2561 ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.บ้านขอ ร่วมกับประชาชนในตำบลบ้านขอร่วมกันรดน้ำดำหัวนายก อบต.เพื่อความเป็นสิริมงคล


  วันท้องถิ่นไทย 2561

  อบต.บ้านขอร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 2561  ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


  เกี่ยวกับ อบต.ตำบลบ้านขอ


  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


  ประกาศทั่วไป
  สำหรับเจ้าหน้าที่

  องค์การบริหารส่วนบ้านขอ

  Digital Newsletter