องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี 2561

ภาพประกอบข่าว

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี 2561 วันที่ 16-30 ตุลาคม 2561

หน่วยงานโพสข่าว : เพ็ญพิมพ์

เปิดอ่าน : 9 ครั้ง