องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ขอประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 10 ครั้ง