องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560

ผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ปี 2560

   ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบข่าว

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 9 ครั้ง