องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560

ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560

หน่วยงานโพสข่าว : สำนักปลัด

เปิดอ่าน : 19 ครั้ง