องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564

ประกาศ อบต.บ้านขอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564

หน่วยงานโพสข่าว : สำนักปลัด

เปิดอ่าน : 14 ครั้ง