องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 12 พฤศจิกายน 2561 2
2   ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 12 พฤศจิกายน 2561 5
3   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 12 พฤศจิกายน 2561 2
4   การให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน 11 พฤศจิกายน 2561 2
5   การให้บริการประชาชนวันหยุดราชการ 11 พฤศจิกายน 2561 3
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤศจิกายน 2561 3
7   คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 9 พฤศจิกายน 2561 5
8   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 7 พฤศจิกายน 2561 6
9   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 7 พฤศจิกายน 2561 6
10   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 7 พฤศจิกายน 2561 8
11   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี 2561 14 ตุลาคม 2561 8
12   ประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 13 สิงหาคม 2561 8
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 13 กรกฏาคม 2561 7
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 13 กรกฏาคม 2561 5
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 13 กรกฏาคม 2561 6
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 13 กรกฏาคม 2561 6
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 13 กรกฏาคม 2561 5
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 13 กรกฏาคม 2561 6
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 13 กรกฏาคม 2561 6
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธฺ 2560 13 กรกฏาคม 2561 5
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 13 กรกฏาคม 2561 5
22   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 13 กรกฏาคม 2561 6
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 13 กรกฏาคม 2561 7
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 13 กรกฏาคม 2561 7
25   ผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 10 กรกฏาคม 2561 8
พบทั้งหมด 48 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย