องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
ภาพกิจกรรม ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   รดน้ำดำหัวนายก อบต. 12 พฤศจิกายน 2561 2
2   วันท้องถิ่นไทย 2561 12 พฤศจิกายน 2561 1
3   โครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 12 พฤศจิกายน 2561 1
4   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 12 พฤศจิกายน 2561 3
5   ตรวจเยี่ยมงานซ่อมแซมลำเหมืองบอม ม.11 บ้านทุ่งบอม ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 12 พฤศจิกายน 2561 2
6   ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการเจาะบ่อบาดาลพื้นที่ ม.3 บ้านป่าเหว 12 พฤศจิกายน 2561 2
7   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 12 พฤศจิกายน 2561 2
8   โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 7 พฤศจิกายน 2561 7
9   ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม 7 พฤศจิกายน 2561 8
10   ประเมินหมู่บ้านสะอาด 24 กรกฏาคม 2560 9
11   กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 24 กรกฏาคม 2560 7
12   โครงการพลังชุมชนลดขยะเป็นศูนย์ 14 กันยายน 2559 15
13   อบต.บ้านขอจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 7 สิงหาคม 2558 18
14   สภา อบต.บ้านขอ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 23 มิถุนายน 2557 25
15   อบต.บ้านขอมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 23 มิถุนายน 2557 16
16   อบต.บ้านขออบรมครอบครัวสัมพันธ์ตำบลบ้านขอ 23 มิถุนายน 2557 10
17   กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขอ 14 มีนาคม 2556 227
18   โครงการวันเด็กประจำปี 2556 21 มกราคม 2556 147
19   กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบ้านขอประจำปี 2556 9 มกราคม 2556 243
20   ลอยกระทง อบต.บ้านขอ 7 ธันวาคม 2555 174
21   อบต.บ้านขอปลูกต้นไม้และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 19 กันยายน 2555 214
22   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลบ้านขอ 19 กันยายน 2555 276
23   โครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ 21 พฤษภาคม 2555 333
24   นายสมบูรณ์ คชาปัญญา นายก อบต.บ้านขอ มอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่จบระดับปฐมวัย 8 พฤษภาคม 2555 336
25   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555 26 เมษายน 2555 563
พบทั้งหมด 28 รายการ : : รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย