องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>โครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ

ภาพประกอบข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขออบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านขอ รวมประมาณ 65 คน เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอโดยมีนายทรงศักดิ์ ไม้มะตาม รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรม

หน่วยงานโพสข่าว : อบต.บ้านขอ

เปิดอ่าน : 333 ครั้ง