องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>นายสมบูรณ์ คชาปัญญา นายก อบต.บ้านขอ มอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่จบระดับปฐมวัย

ภาพประกอบข่าว

นายสมบูรณ์ คชาปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ มอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่จบระดับปฐมวัยปีที่ 4 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขอ จำนวน55 คน โดยมีผู้ปกครองและคณะกรรมบริหารบริหารศูนย์ฯ มาร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆ เป็นจำนวนมาก ณศูนย์ประชุม อบต.บ้านขอ

หน่วยงานโพสข่าว : สุภา

เปิดอ่าน : 336 ครั้ง