องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555

ภาพประกอบข่าว

นายสมบูรณ์ คชาปัญญา นายก อบต.บ้านขอ ร่วมกับฝ่ายผู้นำหมู่บ้านดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง โดยมีการรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุหมู่ 1-13 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2555

หน่วยงานโพสข่าว : อบต.บ้านขอ

เปิดอ่าน : 563 ครั้ง