องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ 2,4,5,7,10,11,12

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 8 ครั้ง