องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>อบต.บ้านขอจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพประกอบข่าว

อบต.บ้านขอจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผุู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายก อบต. รองนายก สมาชิกสภา อบต.บ้านขอ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านขอ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 18 ครั้ง