องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>สภา อบต.บ้านขอ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560

ภาพประกอบข่าว

สภา อบต.บ้านขอ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 2558-2560

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 26 ครั้ง