องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบ้านขอประจำปี 2556

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 7 มกราคม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบ้านขอประจำปี 2556  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขอวิทยา โดยมีท่านยุพวรรณ ประสาน อดีต ส.อบจ.ลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด  สมาชิก อบต.บ้านขอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เยาวชนตำบลบ้านขอมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 243 ครั้ง