องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>อบต.บ้านขอปลูกต้นไม้และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

ภาพประกอบข่าว

อบต.บ้านขอร่วมกับธกส.เมืองปาน และโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาร่วมกันปลูกต้นไม้และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2555

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 214 ครั้ง