องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thภาพกิจกรรม>>โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลบ้านขอ

ภาพประกอบข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิก อบต.บ้านขอ เมื่อวันที่  14 กันยายน  2555 โดยมีการปฏิบัติธรรม  ณ วัดม่อนพญาคำ  ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 276 ครั้ง