องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำนักสงฆ์พระธาตุจอมก้อย

สำนักสงฆ์พระธาตุจอมก้อย ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางมีพระธาตุจอมก้อย เป็นองค์พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของพระธาตุจอมก้อย ในอดีตกาลได้มีพระอัญญาโกณทัญญะ ได้เดินทางโปรดเวไนยสัตว์เรื่อยมา จนได้มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิฐานตัดเล็บนิ้วก้อยของพระองค์ ได้บรรจุในสถูปเจดีย์ ต่อไปในปีพุทธศักราช 2459 ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาได้จาริกแสวงบุญได้พบกับองค์สถูปเจดีย์ จึงได้ช่วยบูรณะและตั้งจิตอธิฐานหากผู้มีจิตใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และได้เคยสร้างบุญบารมีร่วมกันมาไม่ว่าจะอยู่สารทิศใดก็ตามขอให้มาช่วยบูรณะสร้างองค์พระธาตุจอมก้อย นี้ให้ถาวรยิ่งขึ้นไป และเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็ได้มีผู้คนหลั่งไหลมาไม่ว่าจะอยู่ใกล้และไกล โดยมีพระบรรจง ปุญญกาโม มาพำนักและช่วยสร้างจนพระธาตุสำเร็จสมดังเจตนาของท่านครูบาศรีวิชัย

พระธาตจอมก้อย และจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันขึ้น 8 เหนือ ขึ้น 8 ค่ำ เป็นประจำทุกปี และในวันที่สรงน้ำพระธาตุก็จะมีการแข่งขันบุญบั้งไฟ จากหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลบ้านขอ และตำบลใกล้เคียง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านม่วง เป็นพระธาตุที่ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มา สร้าง ไว้

พระพุทธรูปเจ้าตอกสาน
พระพุทธรูปเจ้าตอกสานได้ก่อสร้างไว้ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมก้อย โดยมีคณะผู้สร้างเดินทางมาจากสิบสองปันนา มีคณะลูกศิษย์พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร มาร่วมสร้าง โดยเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ คือ พระนอน ความยาว 12 เมตร 2 เซนติเมตร มีความงดงามมาก ที่พิเศษกว่านั้นคือ เป็นพระพุทธรูปที่ใช้ตอกสาน (ไม้ไร่มุง) สานให้เป็นรูปองค์พระขึ้น ตลอดระยะเวลาในการสร้างได้มีพระสมณะ สาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ได้หลั่งไหลมาช่วยทั้งแรงกายแรงใจและถวายสิ่งของและปัจจัย ใช้ระยะเวลาในการสร้างรวม 1 เดือน 22 วัน ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้หลั่งไหลมาเคารพบูชาพระธาตุจอมก้อยและพระเจ้าตอกสาน ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้มิได้ขาดสาย เป็นการช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ธำรงตลอดกาล

น้ำตกแม่กองปิน
เป็นน้ำตกขนาดเล็กห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์ มีถนนเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดทางเดินเข้าน้ำตกมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมตลอดทาง นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ควรมาเที่ยวชมความสวยงาม

หน่วยงานโพสข่าว : Webmaster

เปิดอ่าน : 538 ครั้ง