องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.60-002 สายบ้านปางดะ - บ้านวังฆ้อง (ทุ่งสะแกง) หมู่ที่ 7 บ้านปางดะ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน่วยงานโพสข่าว : ศิริพร

เปิดอ่าน : 8 ครั้ง