องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2559

   ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบข่าว

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 6 ครั้ง