องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประกาศประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 นายอำเภออนุมัติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

   ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบข่าว

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 13 ครั้ง