องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thข่าวประกาศผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561

ผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561

   ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบข่าว

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 8 ครั้ง