องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thเกี่ยวกับ อบต.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537

   ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบข่าว

หน่วยงานโพสข่าว :

เปิดอ่าน : 15 ครั้ง