องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.th
ข่าวประกาศ ย้อนหลังทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ป้อน อ่าน
1   ประกาศผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 14 พฤศจิกายน 2561 1
2   ประกาศกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน 14 พฤศจิกายน 2561 5
3   ประกาศข้อมูลผู้ใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 13 พฤศจิกายน 2561 8
4   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 10 พฤศจิกายน 2561 3
5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 10 พฤศจิกายน 2561 3
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 10 พฤศจิกายน 2561 3
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 10 พฤศจิกายน 2561 2
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 10 พฤศจิกายน 2561 2
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 10 พฤศจิกายน 2561 2
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 10 พฤศจิกายน 2561 2
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 10 พฤศจิกายน 2561 3
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 10 พฤศจิกายน 2561 3
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 10 พฤศจิกายน 2561 4
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2561 3
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2561 3
16   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 10 พฤศจิกายน 2561 5
17   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 10 พฤศจิกายน 2561 3
18   ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 พฤศจิกายน 2561 3
19   การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 8 พฤศจิกายน 2561 7
20   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 7 พฤศจิกายน 2561 9
21   แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 7 พฤศจิกายน 2561 6
22   แผนดำเนินงานประจำปี 2561 7 พฤศจิกายน 2561 15
23   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2562 12 ตุลาคม 2561 7
24   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 25 กันยายน 2561 13
25   ผลการประุเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 18 กันยายน 2561 7
พบทั้งหมด 147 รายการ : : รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย