องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ www.obtbankhor.go.thองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ

159 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

http://www.obtbankhor.go.th

โทร. 0-5401-9712 , 09-7918-8341
Facebook อบต.บ้านขอ

หน่วยงานโพสข่าว : Webmaster

เปิดอ่าน : 1138 ครั้ง